Descriere:

GESTIONAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI APELOR(INCLUSIV REZIDUALE)

Managementul deşeurilor – Marea Britanie Oraşul Kirklees, confruntat cu o lipsă de spaţiu în gropile de gunoi, a dorit să adopte o strategie şi un management al deşeurilor care să reducă volumul deşeurilor din gropile de gunoi. În acest sens, a încheiat un acord cu United Waste Services Limited (UWS) în vederea furnizării unei soluţii integrate de management a deşeurilor. Părţile au creat compania de proiect Kirklees Waste Service Limited, în care partenerul public deţinea 19% din voturi, în schimbul transferului de bunuri. Obiectivul acesteia era reducerea cu 60% a deşeurilor destinate gropilor de gunoi, prin reciclare, refolosire ori valorificare energetică. Investiţiile efectuate de UWS, în valoare de 41 milioane de lire şi pentru care a primit un credit guvernamental pentru 33 de milioane de lire, ar trebui să se amortizeze prin perceperea unei taxe fixe pe întreaga durată a contractului, ajustabilă în funcţie de volumul primit şi de respectarea obiectivelor.

Adera


idep
Coyright © 2017 PPP Moldova. Toate drepturile sunt rezervate