Descriere:

Centrul de Detenție din Mecklenburg a fost realizat cu un angajament de tip leasing, în care sectorul privat a finanțat construcția şi a primit banii pentru execuție, dar nu a mai avut nici un rol în exploatarea clădirii. Spre deosebire de acesta, la închisorile DBFO din Marea Britanie, în afară de finanŃarea construcŃiei, sectorul privat are rol pe termen lung în exploatarea şi întreŃinerea clădirii.

Adera


idep
Coyright © 2017 PPP Moldova. Toate drepturile sunt rezervate